EXCLUSIVE: Kim Kardashian takes a morning walk on the beach in Miami